Programa

06/02/2014

9 a 9.15 h | Presentació de l'Scanner ’14, a càrrec de Mercè Saumell, cap de Serveis culturals de l' IT.

9.30 a 10 h | Introducció: La situació dels performance studies dins els estudis teatrals, a càrrec de Boris Daussà, professor del departament de teoria i història de l’IT.

10 a 11.15 h | Conferència general: Projectes de site-specific i el patrimoni, a càrrec d'Anna Birch, Royal Conservatoire of Scotland.

11.45 a 14 h | Sessió de treball: Situació de la recerca en arts escèniques al nostre país.

Hi intervenen:

 • Esteve Arboix, àrea de professorat i investigació AQU Catalunya
 • José A. Sánchez, Universitat de Castilla-La Mancha
 • Lluis Masgrau, Professor de l'Institut del Teatre
 • Eneko Llorente, Univeritat del País Basc, Projecte ESAD Euskadi

16 a 16.30 h | PRAEC (Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Aplicades), a càrrec de Guillem-Jordi Graells, professor de l’IT.

16.30 a 19 h | Taula de treball: La situació dels nous perfils professionals.

Hi intervenen:

 • Raimon Àvila, Professor del departament de moviment de l’IT.
 • Esther Belvís, Treball amb ARTES, Museo Nacional de Arte Reina Sofía
 • Constanza Brncic, Ballarina i coreògrafa
 • Núria Font, Realització de projectes culturals de videodansa

 

07/02/2014

9.30 a 10.30 h | Conferència general: Conversa entre Antonio Pizzo (DAMS Università degli Studi di Torino) i Marcel•lí Antúnez (performer) sobre llenguatges digitals i nous models d’actor.

11 a 14 h | Sessió de treball: Present i futur dels nous perfils professionals de la performativitat.

Hi intervenen:

 • Xavier Casanovas, Casanovas consultores
 • Elena Dueso, Professora de dansa, terapeuta i metgessa - IT
 • Gemma Reguant, Actriu, doctora en Art Dramàtic i professora de veu i expressió oral.
 • Itzíar Zorita, Mobiolak, col•lectiu de projectes expositius.

14 a 14.30 h | Cloenda del Fòrum i presentació del projecte d’Observatori de Pedagogia de les Arts Escèniques, a càrrec de Joan Carles García Cañizares, diputat adjunt a Presidència i diputatat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona.